OVER ONS

gaby-over-ons-quote

De wereld verandert continu. Zichtbaar en waarneembaar of onzichtbaar en voelbaar. In sneltreinvaart volgen verschuivingen elkaar op; sporen lopen langs en dwars door elkaar. Mensen verlangen steeds meer naar betekenis en verdieping, maar willen ook dat het product of de dienst waarvoor ze hebben gekozen functioneert zoals zij dat in gedachten hebben. Dit heeft invloed op je organisatie. Doordat mensen zo verschillend zijn, kan de waarde die een concept toevoegt voor ieder individu anders zijn. Maar dat het iets toevoegt is ten allen tijde de bedoeling. &Concepts brengt je deze toevoeging graag, waarbij het creëren van symbolische waarde centraal staat. Alle delen van een concept moeten hierbij kloppen: één plus één moet minimaal drie zijn en liefst nog meer. Naast conceptdenken ligt de nadruk dan ook op ‘conceptdoen’: het concept uitvoeren. Concepten zijn namelijk niet enkel creatief van aard, ze zullen ook geïmplementeerd en levend gemaakt moeten worden. Dit houdt in dat je ook moet kijken naar haalbaarheid en naar effecten: welke waarde creëer je met het concept en hoe geeft je hier uiting aan? Ondernemen en creativiteit gaan hierbij hand in hand. Vanuit kennis van conceptontwikkleing en een achtergrond in design creëren we voor iedere professional en/of organisatie in de creatieve industrie een eigen AMPERSAND. Onze werkwijze is simpel en onze mogelijkheden ook; we genieten van wat we doen en we doen het graag. Van lezing tot workshop, van facilitator tot adviseur!

 

TEAM

gaby-quote-living

Na haar studies vrijetijdsmanagement en Italiaanse taal en cultuur is zij zich gaan verdiepen in creativiteit en conceptontwikkeling. Nadat haar boeken ‘conceptdenken’ (2013) & ‘conceptcode’ (2016) zijn verschenen heeft zij besloten haar kennis breder te gaan delen. “Delen is als vermenigvuldigen.” Gaby legt al zolang als ze zich kan herinneren de lat graag hoog, zodat je uiteindelijk altijd van betekenis kan zijn. Ze wil hiermee alle professionals in de creatieve industrie de mogelijkheid geven iets te kunnen toevoegen aan hun organisatie of expertise. Immers de meerwaarde van een concept is voor ieder individu anders, dus weet wat je toevoegt.

gaby-quote-elaine-hunting

Vanuit haar opleiding Art & Design aan de Artez in Arnhem, gaf Elaine een gezicht aan haar passie voor Identity. Elaine keert alles, maar dan ook werkelijk alles, van binnen naar buiten. “ Je moet diep graven om iets te kunnen toevoegen.” Na 10 jaar bezig te zijn geweest met het vormgeven van identiteit vanuit DNA wil Elaine haar kennis en expertise nu graag delen en verweven met concepten. Een gezicht geven aan een identiteit, het levend maken van een concept. Betekenis geven aan, betekent kleur geven aan je persoonlijkheid en het delen hiervan.

BOEKEN

Het boek Conceptdenken is een onderwijsboek voor het HBO dat een uitleg geeft over het belang en de mogelijkheden van conceptdenken binnen de creatieve industrie. Voor de volgende studies zou dit boek interessant kunnen zijn: communicatie, media en entertainment, vrijetijdsmanagement, design, lifestyle en alle andere studies die raakvlakken hebben met het vakgebied conceptontwikkeling. Behalve voor gebruik in creatief onderwijs is dit boek ook interessant voor professionals binnen de creatieve industrie en andere geïnteresseerden in concepten en conceptontwikkeling. De inhoud van het boek is erop gericht om studenten op een laagdrempelige, inspirerende en creatieve manier mee te nemen naar de wereld van concepten en de ontwikkeling hiervan. De uitgebreide en gevarieerde voorbeelden die in het boek te vinden zijn, stimuleren het verbeeldingsvermogen van de lezer. Lezers worden uitgedaagd om de door de auteurs ontwikkelde methode te gebruiken om zelf concepten te ontwikkelen. Het boek bestaat uit drie delen: basis, praktijk (20 cases) en 47 tools. De boeken die over conceptontwikkeling zijn verschenen vaak een specifieke visie op conceptontwikkeling en missen vaak de praktische tools om zelf aan de slag te gaan. De meeste literatuur richt zich bovendien op de reclamewereld. Conceptdenken kijkt breder dan alleen naar reclameconcepten. Het boek brengt het begrip concept, conceptontwikkeling en de relatie tot de praktijk in kaart.

Titel: Conceptdenken
Ondertitel: Van slapend naar levend, Basisboek conceptontwikkeling
Auteurs: Gaby Crucq-Toffolo en Sanne Knitel
Uitgever: BIS Publishers BV
ISBN: 9789063693206
Aantal pagina’s: 256
Afmetingen: 20 cm x 25 cm
Prijs: 34 euro

Bekijk lesmateriaal

Het boek Conceptcode is een boek voor iedere professional die zich bezighoudt met de ontwikkeling van betekenisvolle concepten binnen de creatieve industrie. Het belang van de creatieve industrie is de afgelopen jaren door stormachtige technologische ontwikkelingen sterk toegenomen. Het ontwikkelen, produceren en implementeren van symbolische waarde vormen de kern van de creatieve industrie. Met de methodiek van de Conceptcode ben je instaat om symbolische waarde te creëren of toe te voegen aan je concept. Het boek is een vervolg op het boek Conceptdenken, van slapend naar levend, en gaat dieper in op de samenhang tussen de stadia van conceptontwikkeling. Daarbij ligt de focus van dit boek naast conceptdenken ook op ‘conceptdoen’; het concept uitvoeren. Hierbij speelt design een grote rol.

Titel: Conceptcode
Ondertitel: How to create meaningful concepts
Auteurs: Gaby Crucq-Toffolo en Sanne Knitel
Uitgever: BIS Publishers BV
ISBN: 9789063694326
Aantal pagina’s: 192
Afmetingen: 20 cm x 25 cm
Prijs: 29,90 euro

AND CONCEPTS

We leven in een omgeving die omringd is met design. Onze omgeving is volledig ontworpen en dat kan goed of slecht zijn gedaan. Wij geloven dat je een concept nodig hebt voor iedere vorm van design en dat ieder concept een visuele vorm nodig heeft. Content en design geven gestalte aan de inhoud en symboliek van het concept. Het zijn dus belangrijke elementen voor het creëren van een betekenisvol concept. Met design wordt de impliciete en expliciete boodschap of de betekenis overgebracht. De producten en diensten van het concept worden afgenomen door consumenten omdat deze betekenis bij de mensen oproepen. Op basis daarvan ontstaat een ervaring. Het idee dat de toegevoegde waarde van design ook samenhangt met het vergroten van de esthetische waarde, is iets dat designers zullen beamen. Toch is het nog niet bij alle conceptdenkers gemeengoed. Het inzicht dat objecten een emotionele impact kunnen hebben en daarmee van invloed zijn op consumentenvoorkeuren, is bij concepten een niet te onderschatte onderdeel. We voegen graag iets toe aan je organisatie, in dit geval met hulp van design. Afhankelijk van je vraag denken we graag mee in welke vorm we dat het beste kunnen doen.

Design will ampersand You!!

De wereld verandert continu. In sneltreinvaart volgen verschuivingen elkaar op; sporen lopen langs en dwars door elkaar. De razendsnelle technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er meer en meer het besef komt dat ‘digital’ écht in de kern van iedere organisatie aanwezig moet zijn. Qua onderzoek en ontwikkeling is er in die context geen ruimte meer voor langdurige en stroperige onderzoekstrajecten. Met behulp van de ‘Design Sprint’ methode van Google Ventures bieden we je graag een meerdaags traject aan waarbij je vanuit het strategische concept, aan de slag gaat met een ontwerp-en testtraject. We voegen graag iets toe..zo ook hier. Uiteindelijk heb je een prototypen van een digital product binnen een specifieke customer journey. (uiteraard afhankelijk van je specifieke vraag, daar komen we graag eerst even voor op de koffie) Dit prototype gaan we op de laatste dag daadwerkelijk testen en daarvoor doorlopen we een proces waarbij termen aan bod komen als sticky decision, art museum en crazy 8’s.

Technology will ampersand You!!

De creatieve industrie is een dynamische bedrijfstak met een zeer hoog innovatief vermogen; grotendeels gebaseerd op trial & error inspanningen. Innovaties volgen elkaar in een hoog tempo op. Accountability & concepts zorgt er samen met jou voor dat de gedane investeringen het beoogde rendement realiseren. Niet alleen in financieel-economisch opzicht, maar ook vanuit belevingsperspectief. Door vanaf de basis een realistische blik te richten op de gewenste betekenisgeving van het concept worden de effectiviteit en efficiency van het uiteindelijke levende concept aanmerkelijk verhoogd. Daarmee realiseer je niet alleen mooiere en betekenisvollere resultaten op de korte termijn, maar ben je tevens beter in staat om in de toekomst de juiste beslissingen te nemen. De nieuwe concepten worden op drie verschillende niveaus vergeleken met een uitgebreide benchmark van cases uit de (internationale) creatieve industrie, waarna we gezamenlijk in een zogenaamde ‘wondering session’ op zoek gaan de succesfactoren waarmee we de benchmark kunnen verslaan. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar de ampersand-werkwijze maakt de kans op benchmark-overstijgende resultaten wel een stuk groter.

Accountability will ampersand you!

CONTACT